ការតេស្តកាំម៉េរ៉ា និងសម្លេង

 • 0 Rating
 • (1 Reviews)
 • 3 User Enrolled

ការតេស្តកាំម៉េរ៉ា និងសម្លេង

មុនចាប់ផ្តើមបង្រៀន សំរាប់លោក-អ្នកគ្រូអាចធ្វើតេស្តកាំម៉េរ៉ា និងសម្លេង mic អោយបានច្បាស់លាស់។

 • 0 Rating
 • (1 Reviews)
 • 3 User Enrolled
 • Free


Course Content

1 sections • 1 lectures •
បើកកាំមេរ៉ា និងឆែក​ mic
mb

Requirements

 • តំរូវអោយមានកុំព្យូទ័រ, កាំមេរ៉ា (webcam), ម៉េក្រូហ្វូន (mic), និងប្រព័ន្ធអ៊ិនធឺណិត (Wifi) សំរាប់ប្រតិបត្តិកិច្ចការបង្ហាត់បង្រៀនរបស់លោក-អ្នកគ្រូ។

Description

មុនចាប់ផ្តើមបង្រៀន សំរាប់លោក-អ្នកគ្រូអាចធ្វើតេស្តកាំម៉េរ៉ា (Webcam), សម្លេងមេក្រូហ្វូន mic អោយបានច្បាស់លាស់ ដើម្បីជៀសវាងមានការរអាក់រអួលក្នុងពេលកំពុងបង្រៀន។

Recently Added Courses

blog
Last Updated 6th October 2022
 • 0
 • 22
 • 25
 • 0
 • 25
 • 35

About the Instructor

instructor
About the Instructor

 សួស្តី នេះគ្រាន់តែគណនេយ្យសំរាប់ធ្វើតេស្តតែប៉ុណ្ណោះ។ ខ្ញុំមិនមានអ្វីចង់ប្រាប់អ្នកច្រើនទេ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់រៀន ឬក្លាយជាគ្រូបង្រៀននៅទីនេះ សូមធ្វើការ ទំនាក់ទំនងទៅកាន់ផេកហ្វេសប៊ុករបស់ អេវើលើនខេមបូឌា។ នៅទីនោះ នឹងមានអ្នករង់ចាំឆ្លើយសំណួររបស់អ្នក ដោយរីករាយ។ សូមអរគុណ។

Student Feedback

0
Course Rating
0%  
0%  
0%