ហាត់ប្រកបភាសាអង់គ្លេស​ងាយៗ

 • No Rating
 • (0 Reviews)
 • 0 User Enrolled

ហាត់ប្រកបភាសាអង់គ្លេស​ងាយៗ

មេរៀននេះ គឺចង់បង្ហាញអំពីរបៀបប្រកបភាសាអង់គ្លេសសំរាប់អ្នកមិនចេះសោះ ងាយៗ មិនតំរូវអោយមានវចនានុក្រមដាក់តាមខ្លួន មិនចាំបាច់ចេះនិមិត្តសញ្ញា Phonetic ក៏អាចរៀនបាន។

 • No Rating
 • (0 Reviews)
 • 0 User Enrolled
 • Free
Tags:
English



Requirements

 • ថ្នាក់នេះសំរាប់ក្មេងអាយុ 16 ឆ្នាំចុះក្រោម។

Description

ក្នុងមេរៀននេះ អ្នកនឹងរៀនអំពីតួរអក្សរ និងសម្លេងទាំងអស់របស់ភាសាអង់គ្លេស ដើម្បីមានភាពងាយស្រួលឆ្ពោះទៅរកលទ្ធភាពនៃការប្រកប និងអានពាក្យនិមួយៗ នៃភាសាអង់គ្លេស។

Recently Added Courses

blog
Last Updated 6th October 2022
 • 0
 • 22
 • 25
 • 0
 • 25
 • 35

About the Instructor

instructor
About the Instructor

រីករាយដែលមកកាន់សហគមន៌ អេវើលើន ខេមបូឌា។ ពួកយើងមានផ្តល់មេរៀនដោយឥតគិតថ្លៃមួយចំនួនជូនដល់សិស្សគ្រប់ស្រទាប់ សូមបង្កើតគណនីដើម្បីបានទទួលមាតិការមេរៀន។ សូមអរគុណ។